Logo visaza.net

Thủ tục gia hạn, cấp lại hộ chiếu nhanh nhất năm 2023

Hộ chiếu, một tài liệu quan trọng không thể thiếu đối với nhiều người, đóng vai trò quan trọng trong nhiều khía cạnh. Hiện nay, hộ chiếu đã trở thành văn bằng thay thế cho căn cước công dân trong việc tiến hành các thủ tục tại ngân hàng, thủ tục làm thẻ tại sân bay, đăng ký các dịch vụ hành chính và là một tài liệu không thể thiếu khi tiến hành các thủ tục xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như sau:

 • Hộ chiếu đã hết hạn
 • Hộ chiếu bị mất, hỏng hoặc bị tổn hại
 • Hộ chiếu còn hạn nhưng đã sử dụng hết các trang.

Chúng ta hãy cùng VISAZA khám phá các giải pháp cụ thể cho từng trường hợp để tìm hiểu cách xử lý tốt nhất qua bài viết dưới đây!

Gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu hết hạn, bị mất, bị rách theo quy định mới nhất 2023

Hồ sơ thủ tục gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu
Hồ sơ thủ tục gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu

Hộ chiếu, một giấy tờ pháp lý quan trọng thuộc quyền sở hữu của nhà nước, đóng vai trò không thể thiếu trong việc xuất cảnh, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân của công dân Việt Nam. Hộ chiếu được phân loại thành ba loại: hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao.

Theo quy định tại Điều 7 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, hộ chiếu phổ thông không được gia hạn, mà khi hộ chiếu sắp hết hạn, người sử dụng phải thực hiện thủ tục cấp lại một hộ chiếu phổ thông mới. Tương tự, trong trường hợp hộ chiếu bị mất, quy định cũng áp dụng như vậy.

Theo Điều 28 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu còn hạn bị mất có các quy định sau đây:

“Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời hạn bị mất

Việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau:

a) Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi. Trường hợp vì lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu.”

Theo quy định, sau khi phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu có thời hạn là 48 giờ để trực tiếp nộp hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh tại địa điểm thuận tiện nhất, cơ quan Công an gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc đại diện Việt Nam ở nước ngoài để hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã bị mất, nhằm tránh trường hợp người khác sử dụng hộ chiếu này.

Trong trường hợp có lý do bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể được kéo dài, tuy nhiên, đơn phải cung cấp giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng.

Sau khi nhận được đơn báo mất hộ chiếu phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an và người gửi đơn trong vòng 01 ngày làm việc.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thực hiện hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu.

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu được quy định theo TK05 đi kèm theo Thông tư 73/2021/TT-BCA.

Thời hạn của hộ chiếu passport là bao lâu?

Thời hạn của hộ chiếu là bao lâu
Thời hạn của hộ chiếu là bao lâu

Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những quy định mới nhất liên quan đến thời hạn của hộ chiếu để có cái nhìn tổng quan trước khi đi vào từng trường hợp cụ thể.

Hiện nay, hộ chiếu của Việt Nam được chia thành ba loại, gồm:

 • Hộ chiếu phổ thông: Được nhận diện bởi trang bìa màu xanh tím (mẫu HCPT).
 • Hộ chiếu ngoại giao: Được nhận diện bởi trang bìa màu nâu đỏ (mẫu HCNG).
 • Hộ chiếu công vụ: Được nhận diện bởi trang bìa màu xanh lá cây đậm (mẫu HCCV).

Mỗi loại hộ chiếu sẽ có thời hạn riêng. Cụ thể, theo quy định mới nhất:

Hộ chiếu phổ thông

 • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người đủ 14 tuổi trở lên sẽ có thời hạn tối đa 10 năm tính từ ngày cấp;
 • Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn 05 năm
 • Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng
 • Hộ chiếu phổ thông của cha mẹ cấp chung với trẻ em dưới 9 tuổi có thời hạn không quá 05 năm

Tất cả các hộ chiếu phổ thông đều không được gia hạn. Khi hộ chiếu phổ thông vẫn còn hạn, người sử dụng có thể được cấp lại hộ chiếu mới, và khi hết hạn, họ sẽ phải làm thủ tục để được cấp hộ chiếu mới. Quy định này áp dụng để đảm bảo rằng mỗi người sẽ có một hộ chiếu riêng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân.

Hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Hộ chiếu ngoại giao, công vụ
Hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ ban đầu có thời hạn từ 01 đến 05 năm. Tuy nhiên, chúng có thể được gia hạn một lần duy nhất, với thời gian tối đa không quá 03 năm. Quá trình gia hạn phải được thực hiện trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày.

Trường hợp đặc biệt là hộ chiếu ngoại giao cấp cho những đứa trẻ dưới 18 tuổi thuộc các đối tượng được quy định tại khoản 10, điều 6 của Nghị định 94/2015/NĐ-CP và hộ chiếu công vụ cấp cho con dưới 18 tuổi của nhân viên đại diện Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và các phóng viên báo chí Nhà nước Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

Trong trường hợp này, hộ chiếu sẽ có thời hạn từ 01 đến 05 năm tính từ ngày cấp cho đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Cần lưu ý rằng hộ chiếu thuộc trường hợp này sẽ không được gia hạn.

Tóm lại, chỉ có hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ (trừ một số trường hợp đặc biệt) được phép gia hạn, trong khi hộ chiếu phổ thông sẽ không được gia hạn mà chỉ có thể được cấp mới.

Khi nào bạn được gia hạn hoặc cấp lại và đổi hộ chiếu?

Hộ chiếu phổ thông không được phép gia hạn. Trong trường hợp hộ chiếu hết hạn, bị mất, hỏng hoặc không còn trang trống, bạn sẽ phải được cấp một hộ chiếu mới.

Tuy nhiên, đối với hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ, bạn có thể được cấp và gia hạn trong các trường hợp sau:

 • Người có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bị mất, hỏng, hết trang hoặc hết thời hạn sử dụng trong thời gian công tác ở nước ngoài;
 • Người đang là thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài có thay đổi về chức vụ
 • Người đang ở nước ngoài được bổ nhiệm làm thành viên của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài
 • Vợ, chồng, con chưa đủ 18 tuổi đang ở nước ngoài đi thăm, đi theo, con mới sinh ở nước ngoài của thành viên Cơ quan đại diện hoặc cơ quan thông tấn, báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài.

Hồ sơ thủ tục gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu

Hộ chiếu phổ thông
Hộ chiếu phổ thông

Hồ sơ thủ tục cấp lại, đổi hộ chiếu phổ thông hết hạn, bị mất, bị hỏng

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu để làm thủ tục cấp lại/đổi hộ chiếu. Đối với những người từ 14 tuổi trở lên, có khả năng nhận thức bình thường và có hành vi dân sự, cần chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ sau đây:

 • Một tờ khai theo mẫu được yêu cầu. Trường hợp gửi qua đường bưu điện, tờ khai này phải được Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi thường trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

Trường hợp ủy thác nộp hồ sơ, tờ khai phải được Thủ trưởng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh, kèm theo văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó gửi cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để đề nghị cấp hộ chiếu cho người ủy thác (nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người, thì lập danh sách và có xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác).

 • Hai ảnh mới chụp, có kích thước 4cm x 6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.
 • Hộ chiếu phổ thông cấp gần nhất nếu đã từng được cấp hộ chiếu trước đó. Trong trường hợp hộ chiếu bị mất, phải có đơn báo mất mẫu TK05 hoặc thông báo về việc đã tiếp nhận đơn từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân nếu có thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu gần nhất.

Đối với những người không đủ nhận thức và khả năng để tự mình thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân của mình một cách độc lập, như người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức hoặc chưa đủ 14 tuổi, hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu phải được cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai, ký tên và được Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.
 • Một bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với những người chưa đủ 14 tuổi.
 • Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại diện hợp pháp đối với những người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức hoặc chưa đủ 14 tuổi. Trường hợp bản chụp không có chứng thực, cần xuất trình bản chính để kiểm tra và đối chiếu.
 • Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước của người nộp phải được xuất trình khi làm thủ tục tại Cơ quan xuất nhập cảnh.
 • Tờ khai hộ chiếu
  Tờ khai hộ chiếu

Bước 2: Nộp hồ sơ Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, bạn tiến hành nộp lên cơ quan có thẩm quyền cấp lại/đổi hộ chiếu, bao gồm:

 • Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

 • Nếu bạn muốn nhận hộ chiếu qua đường chuyển phát nhanh/bưu điện, bạn có thể yêu cầu và phải tự trả phí theo quy định.

 • Nếu bạn nộp hồ sơ trực tiếp, thời gian tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu cấp hộ chiếu là từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Bước 3: Nhận kết quả Trong trường hợp bạn nhận kết quả trực tiếp, bạn sẽ đến cơ quan đã nộp hồ sơ xin cấp lại/đổi hộ chiếu vào ngày đã hẹn để nhận kết quả.

Lưu ý: Thời gian trả kết quả hộ chiếu là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày Tết, ngày lễ).

Hồ sơ thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Hồ sơ thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ
Hồ sơ thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Để chuẩn bị cho việc gia hạn passport ngoại giao công vụ, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai gia hạn hộ chiếu ngoại giao công vụ.
 • Quyết định hoặc văn bản (bản chính) cho phép ra nước ngoài của cơ quan hoặc người có thẩm quyền. Trong văn bản này, cần ghi rõ thông tin về người được cử đi nước ngoài, bao gồm họ tên, chức vụ, loại, bậc, ngạch công chức hoặc viên chức, nước đến, thời gian ở nước ngoài, mục đích và nguồn kinh phí cho chuyến đi. Nếu văn bản có từ hai trang trở lên, cần đánh số thứ tự và đóng dấu giáp lai giữa các trang. Đối với văn bản có hai trang trong một tờ, trang đầu cần được đóng dấu treo hoặc đóng dấu giáp lai.
 • Hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị sử dụng dưới 12 tháng.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn có thể mang hồ sơ đến một trong các địa chỉ sau để nộp:

 • Cục Lãnh sự Hà Nội, địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
 • Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 184 bis đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tại các tỉnh.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, bạn sẽ nhận kết quả trực tiếp tại nơi đã nộp hồ sơ, dựa trên giấy biên nhận đã được cấp.”

Phí gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu

Tham khảo bảng dưới đây để biết lệ phí gia hạn, cấp lại, đổi hộ chiếu:

STT Tên lệ phí Mức thu (Đồng)
1 Hộ chiếu cấp lại do hư hỏng hoặc mất 400.000
2 Gia hạn hộ chiếu 100.000
3 Gửi hồ sơ qua bưu điện (nếu đăng ký) 275.000

Bảng phí gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu theo quy định mới nhất

Thời gian xử lý thủ tục gia hạn, cấp lại và đổi hộ chiếu

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

 • Nếu bạn nộp hồ sơ tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, thì thời gian xử lý không vượt quá 08 ngày làm việc, tính từ ngày Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
 • Nếu bạn nộp hồ sơ tại Cục xuất nhập cảnh, thì thời gian xử lý không vượt quá 05 ngày làm việc, tính từ ngày Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

  Hộ chiếu phổ thông
  Hộ chiếu phổ thông

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ

 • Thời gian gia hạn hộ chiếu là không vượt quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu bạn nộp trực tiếp tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ.
 • Nếu bạn nộp hồ sơ tại cơ quan ngoại vụ địa phương, thì thời gian gia hạn không quá 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau đó, cơ quan ngoại vụ địa phương sẽ chuyển hồ sơ cho Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ. Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ sẽ thực hiện gia hạn hộ chiếu trong thời hạn 02 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài sẽ trả kết quả (trong trường hợp gia hạn hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ ở nước ngoài).

Câu hỏi thường gặp

Gia hạn hộ chiếu online như thế nào?

Các công dân Việt Nam hiện đang sử dụng CMND hoặc căn cước công dân đều có thể thực hiện gia hạn hộ chiếu online. Trường hợp người đề nghị cấp hộ chiếu là người đã trưởng thành và có trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng, quy định không cho phép thực hiện đăng ký trực tuyến. Các công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cũng không thể thực hiện đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến. Trong trường hợp người đã trưởng thành được cấp hộ chiếu, nếu có trẻ em dưới 14 tuổi đi kèm, hộ chiếu sẽ được cấp chung.

Các bước thủ tục để xin cấp hộ chiếu trực tuyến được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin và cung cấp đầy đủ thông tin theo tờ khai yêu cầu cấp hộ chiếu điện tử.

Bước 2: Sau khi hoàn tất việc nộp thông tin, in tờ khai yêu cầu cấp hộ chiếu.

Bước 3: Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã được khai báo thông qua cổng thông tin đã đăng nhập trước đó.

Bước 4: Đặt lịch hẹn để nộp hồ sơ.

Bước 5: Đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh để nộp hồ sơ và tiến hành kiểm tra và so sánh các giấy tờ gốc.

Dịch Vụ Làm Hộ Chiếu Nhanh – Hộ chiếu online

Cấp lại hộ chiếu hết hạn bao lâu

Thời gian xử lý được quy định tùy theo từng tình huống cụ thể và có thể kéo dài từ ít nhất 02 ngày làm việc đến nhiều nhất 15 ngày làm việc.

Trong trường hợp quý khách muốn nhận kết quả tại một địa điểm khác ngoài hai cơ quan đã được đề cập, quý khách sẽ phải đóng thêm phí dịch vụ chuyển phát.

Cách đổi hộ chiếu hết hạn online

Bước 1: Đăng ký hồ sơ qua truy cập vào trang web http://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/.

Bước 2: Sắp xếp lịch hẹn đến cơ quan.

Bước 3: In phiếu đăng ký.

Bước 4: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết.

Bước 5: Gửi hồ sơ đăng ký.

Đối với thủ tục đổi hộ chiếu gần hết hạn, hộ chiếu thông thường không được gia hạn mà sẽ được thực hiện thủ tục cấp lại một hộ chiếu thông thường khác. Quý khách có thể lựa chọn thủ tục đổi hộ chiếu gần hết hạn trực tiếp tại cơ quan hoặc thực hiện online theo hướng dẫn như đã nêu ở trên.

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác