Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ulanbator

Địa chỉ: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông Cổ
Điện thoại: (976-11) 458917
Fax: (976-11) 458923
Email: dsq.ulanbator@gmail.com

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ:

  • từ 8:30 đến 12:00 và từ 14:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Giờ tiếp khách Phòng Lãnh Sự:

  • từ 9:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Công dân Mông Cổ nếu muốn xin visa Việt Nam nhanh chóng có thể liên hệ Visaza theo Hotline: 0326 111 491 để được tư vấn nhanh chóng.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác