Logo visaza.net

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada

Đại sứ quán Việt Nam tại Canada

Địa chỉ: 55 MacKay Street, Ottawa, K1M 2B2, Canada
Điện thoại: (613) 236 0772
Fax: (613) 236 2704
Email: vietem-inter@uniserve.com or vietnamembassy@rogers.com

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver

Địa chỉ: #800-605 Robson street, Vancouver, B.C. V6B5J3, Canada
Điện thoại: +1 604-629-0189
Fax: +1 604-681-2906
Email: consul.vancouver@mofa.gov.vn

Giờ làm việc của đại sứ quán Việt Nam tại Canada:

  • 9:30 đến 16:30 vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 (trừ những ngày lễ của Việt Nam và Canada)

Giờ làm việc của tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Canada:

  • 9:00 đến 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ những ngày lễ của Việt Nam và Canada)

Công dân Canada nếu muốn xin visa Việt Nam nhanh chóng có thể liên hệ Visaza theo Hotline: 0326 111 491 để được tư vấn nhanh chóng.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác