Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh

Địa chỉ: Đại lộ 436, Monivong Phnom Penh, Campuchia
Điện thoại: (+855) 23 726 274
Fax: (+855) 23 726 495
Email: ttcpc@mofa.gov.vn

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Battambang

Địa chỉ: Đường số 03, Battambang, Campuchia
Điện thoại: (+855) 536 888 867
Fax: (+855) 536 888 866
Email: consul.battambang@mofa.gov.vn

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sihanoukville

Địa chỉ: 310, Đại lộ Ekareach, Khan Mittapheap, Sihanoukville, Campuchia
Điện thoại: +855 – 34- 934039
Fax: +855 – 34- 933669
Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia:

  • từ 9:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia)

Thời gian làm việc của Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia:

  • từ 8:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia)

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia:

  • từ 9:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ chính thức của Việt Nam và Campuchia)

Công dân Campuchia nếu muốn xin visa Việt Nam nhanh chóng có thể liên hệ Visaza theo Hotline: 0326 111 491 để được tư vấn nhanh chóng.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác