Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Triều Tiên tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Triều Tiên tại Việt Nam

Địa chỉ: 25 Cao Bá Quát, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 3845 3008
Fax:
+84 24-38231221
Email: dprkemb.hanoi@gmail.com

Công dân Việt Nam cần xin visa đi du lịch, công tác Triều Tiên, vui lòng liên hệ Visaza theo Hotline:  0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác