Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Việt Nam

Địa chỉ: 55B Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3734 1894
Fax: +84 24 37341897
Email: slembvn@fpt.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Việt Nam: từ 08:30 đến 16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác