Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Singapore tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Singapore tại Việt Nam

Địa chỉ: 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3823 3965
Fax:
+84 24 3848 9178
Email: singemb_han@mfa.sg

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Singapore tại Việt Nam: từ 08:00 đến 12:00 và từ 13:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác