Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Qatar tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Qatar tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 43 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24 394 30222
Fax: +84 24 394 40148
Email: hanoi@mofa.gov.qa

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Qatar tại Việt Nam: từ 09:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác