Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Philippines tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Philippines tại Việt Nam

Địa chỉ: 27B – Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 394 37873/394 34493/394 37948/394 39826
Fax: (84-24) 394 35760
Email: hanoi.pe@dfa.gov.ph
Công dân Việt Nam được đến Philippines du lịch hoặc công tác trong thời gian dưới 21 ngày. Nếu thời gian lưu trú trên 21 ngày, bạn vẫn cần phải xin Visa tại Đại sứ quán Philippine tại Việt Nam.

Thời gian làm việc của Bộ phận Lãnh Sự Đại Sứ Quán Philippines tại Việt Nam: từ 8:30 đến 16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ).

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác