Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Peru tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Peru tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84-24-3936 3082
Fax: +84-24-3936 3081
Email: hanoi@peruembassy.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Peru tại Việt Nam: từ 8:30 đến 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác