Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Panama tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Panama tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, phòng 9-04, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24-3936-5213
Fax: (+84) 24-3936-5443
Email:
embapanavietnam@gmail.com

Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 7A Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 28 3825 0334
Fax: (+84) 28 3823 6447
Email: consulgeneral@hcm.fpt.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Panama tại Việt Nam: từ 09:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác