Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Oman tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Oman tại Việt Nam

Địa chỉ: 74 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024-37592700/37592701
Fax: 024-37536666
Email: oman.embassy.vn@gmail.com

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Oman tại Hà Nội, Việt Nam: từ 9:00 đến 16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Liên hệ Visaza theo Hotline: 0326 111 491 để được tư vấn chi tiết về visa Oman.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác