Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Nigeria tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Villa 44/1 phố Vạn Bảo, Khu Ngoại Giao Vạn Phúc, Hà Nội
Điện thoại: +84-24-37263610 / 11
Fax: +84-24-37263615
Email: contact-us@nigeriaembassy.com.vn

Thời gian làm việc của bộ phận lãnh sự Đại Sứ Quán Nigeria tại Hà Nội, Việt Nam: từ 10:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 15:30 từ Thứ Hai đến Thứ Năm

Để được tư vấn về dịch vụ visa Nigeria, bạn vui lòng liên hệ Visaza theo hotline: 0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác