Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Nga tại Việt Nam

Địa chỉ liên hệ của Đại sứ quán Nga tại Việt Nam là:

  • Địa chỉ: 191 Đê la Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: (+84 24) 383-369-91, (+84 24) 383-369-92
  • Số fax: rusemb.vietnam@mid.ru
Địa chỉ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam
Địa chỉ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

 

Phòng lãnh sự Đại Sứ Quán Nga

  • Địa chỉ: 191 Đê la Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: (+84 24) 383-369-96
  • Số fax: (+84 24) 383-369-96
  • Địa chỉ email: kons_hanoi@inbox.ru
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

Thời gian làm việc của Phòng lãnh sự Đại Sứ Quán Nga tại Việt Nam đã được chỉ định như sau:

  • Nhận hồ sơ: từ 9:00 đến 12:00 vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu.
  • Trả hồ sơ: từ 16:00 đến 17:00 vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Năm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hồ sơ và quy trình xin visa Nga, vui lòng xem dưới đây:

Hướng dẫn thủ tục xin visa Nga đầy đủ nhất – Thủ tục đơn giản

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thông tin và kinh nghiệm du lịch Nga tại Visaza.net:

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác