Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Mozambique tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Mozambique tại Việt Nam

Địa chỉ: 305-308 tòa A2 Khu ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024-62684888
Fax: 024-62694999
Email: mozconsulvn@yahoo.com

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Mozambique tại Hà Nội, Việt Nam: từ 8:30 đến 16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác