Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Mông Cổ tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Mông Cổ tại Hà Nội

Địa chỉ: Khu Ngoại giao đoàn số 6, Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024-38453009
Fax: 024-38454954
Email:
mongembhanoi@vnn.vn

Tổng Lãnh Sự Quán Mông Cổ tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 84 Đường Thích Minh Nguyệt, Quận Tân Bình
Điện thoại: 028 3 997 0691/ 3 997 0692
Fax: 028 3 997 0537
Email: moncosul@vnn.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Mông Cổ tại Hà Nội, Việt Nam: từ 8:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác