Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Malaysia tại Hà Nội

Địa chỉ: Sô 43-45 Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24-3734 3849
Fax: +84 24-3734 3832
Email: mwhanoi@kln.gov.my

Tổng Lãnh Sự Quán Malaysia tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 2102-2104 Tòa Mê Linh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28-3829 9023
Fax: +84 28-3829 9027
Email: mwhochiminh@kln.gov.my

Malaysia cũng là nước miễn visa vào Malaysia với mục đích du lịch, công tác nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Nếu trên 30 ngày, bạn vẫn cần liên hệ vs Đâị sức quán Malaysia để được cấp Visa.

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Malaysia tại Việt Nam: từ 8:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác