Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Villa 51, 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24 3718 0777
Fax: (+84) 24 3718 6777
Email: hanoi@mfa.kz

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Hà Nội, Việt Nam: từ 09:00 đến 13:00 và từ 15:00 đến 19:00

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác