Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Israel tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Israel tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 – Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam
Điện thoại: 8424 3718 7500
Fax: 8424 3843 5760
Email: info@hanoi.mfa.gov.il

Thời gian nhận hồ sơ xin visa tại Đại Sứ Quán Israel tại Việt Nam:

  • từ 9:00 đến 12:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
  • từ 13:00 đến 14:00 Thứ Hai và Thứ Năm 

Để tìm hiểu thêm về hồ sơ và thủ tục xin visa Israel, vui lòng liên hệ Visaza theo hotline 0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác