Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Iraq tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Iraq tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 66 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3733 4014
Email: iraqembhn@gmail.com

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Iraq tại Việt Nam:

  • từ 9:00 đến 15:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác