Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Iran tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Iran tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 54 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024 3823 2068
Fax: 024 8823 2120
Email: iriemb@fpt.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Iran tại Việt Nam:

  • từ 08:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

 

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác