Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Indonesia tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 50 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024-38253353/38257969
Fax: 024-38259274
Email: hanoi.kbri@kemlu.go.id

Tổng Lãnh Sự Quán Indonesia tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 18 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028-38251888/38251889
Fax: 028-38299493/08-38223839
Email: indonesiahcmc@hcm.fpt.vn

Hiện nay, Indonesia miễn Visa cho công dân Việt Nam vào Indonesia với mục đích du lịch, công tác nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày. Khi thời gian lưu trú trên 30 ngày thì công dân Việt Nam sẽ được yêu cầu xin Visa tại Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội.

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Indonesia tại Hà Nội, Việt Nam:

  • từ 8:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ chính thức của Việt Nam và Indonesia)

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác