Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84- 24-37152254/37152263
Fax: 84-24-37152253
Email: gremb.han@mfa.gr

Để được tư vấn về thủ tục xin visa Hy Lạp, hãy liên hệ Visaza theo hotline 0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác