Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Đông Timor tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Đông Timor tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 024-62782972
Fax: 024-62782973
Email:
embassy.tl.vietnam@gmail.com

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Đông Timor tại Việt Nam:

  • từ 08:30 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác