Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc tại Việt Nam

Địa chỉ: 13 Chu Văn An, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84-24) 3845 4131/2
Fax: (84-24) 823 3996
Email: hanoi@embassy.mzv.cz
 Cập nhật

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc tại Việt Nam:

  • từ 8:00 đến 16:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

Công dân Việt Nam cần xin visa đi du lịch, công tác Cộng Hòa Séc, vui lòng liên hệ Visaza theo Hotline: 0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác