Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Chile tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Chile tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà C8-D8, số 14 Thụy Khuê, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-24-39351147/39351148
Fax: 84-24-38430762
Email:
embajada1@chile.org.vn

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Chile tại Hà Nội, Việt Nam:

  • từ 09:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Nếu muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ làm Visa Chile tại Visaza thì hãy liên hệ hotline: 0326 111 491.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác