Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Campuchia tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Campuchia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 71 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84-24-39424788
Fax:
84-24-39423225
Email: camemb.vnm@mfa.gov.kh

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 41 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84-28-38292751
Fax: 84-28-38222773
Email: cambocg@hcm.vnn.vn

Campuchia là nước nằm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nên công dân Việt Nam sẽ được miễn visa vào Campuchia với mục đích du lịch hay công tác nếu thời gian lưu trú dưới 30 ngày.

Nếu thời gian lưu trú trên 30 ngày, công dân Việt Nam được yêu cần xin visa tại Đại Sứ Quán Campuchia tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Campuchia tại Việt Nam:

  • từ 7:30 đến 11:30 và từ 14:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác