Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 20, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: +84 24-37264545
Fax: 024-37262020
Email: hanoi@mofa.gov.ae

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam: từ 09:00 đến 15:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác