Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Belarus tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Belarus tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 66 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84 24) 37 19 29 74
Fax: (84 24) 3719 71 25
Email: n.consul@mfa.gov.by
 Cập nhật

Giờ tiếp khách lãnh sự của Đại Sứ Quán Belarus tại Hà Nội, Việt Nam:

  • từ 9:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 16:00 Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm

Liên hệ visaza ngay theo Hotline: 0326 111 491 để được giải đáp về visa Belarus.

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác