Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Việt Nam

Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: 6A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 243 737 90 11/ 12
Fax: (+84) 243 737 90 13
Email: hanoi@mission.mfa.gov.az
 Cập nhật

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Hà Nội, Việt Nam:

  • từ 9:00 đến 18:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

 

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác