Logo visaza.net

Đại Sứ Quán Angola tại Hà Nội, Việt Nam

Đại Sứ Quán Angola tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 1, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 24-6258-3556/ 9
Fax: (+84) 24-6258-3550/ 4
Email: embaixada.vietname@mirex.gov.ao
 Cập nhật

Hiện tại, Angola có chính sách miễn thị thực cho công dân của những nước Cabo Verde, Botswana, Mauritius, Mozambique, Namibia, Rwanda, Seychelles, Singapore, Nam Phi, Zimbabwe (miễn visa tối đa 30 ngày mỗi lần nhập cảnh, tối đa 90 ngày mỗi năm).

Công dân Việt Nam cần xin visa Angola để được nhập cảnh vào nước này.

Để được tư vấn về visa Angola, bạn vui lòng liên hệ Visaza qua hotline: 0326 111 491

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác