Logo visaza.net

Cách điền đơn xin visa Nga online chi tiết

Để xin thị thực Nga, bạn sẽ cần điền vào mẫu đơn xin thị thực Nga trên trang web chính thức của Lãnh sự quán Nga, được tìm thấy tại đây.

Mặc dù hầu hết các phần trong mẫu đơn đều dễ điền, tuy nhiên Visaza đã chuẩn bị một hướng dẫn chi tiết để làm rõ những câu hỏi có thể gây khó khăn hoặc hiểu lầm đối với bạn. Đặc biệt, thông qua các hướng dẫn chi tiết dưới đây, chúng tôi mong rằng sẽ giúp bạn điền đơn xin visa Nga một cách dễ dàng, ngay cả khi bạn không tự tin về khả năng sử dụng ngoại ngữ của mình.

1. Một số lưu ý chung về mẫu đơn xin visa đi Nga

Trước khi bắt đầu hoàn thành mẫu đơn, xin vui lòng đảm bảo rằng bạn có những điều sau:

 • Một trình duyệt Internet hỗ trợ mã hóa 128 bit và JavaScript đang hoạt động.
 • Một ứng dụng cho phép xem và in các tệp PDF. Để tương thích tốt, sứ quán Nga khuyến nghị sử dụng Adobe Acrobat Reader.
 • Một máy in phun hoặc máy in laser để in mẫu đơn xin thị thực.
 • Một hộ chiếu quốc gia hợp lệ của bạn.
 • Các tài liệu liên quan cần thiết cho quá trình xin thị thực, tuỳ thuộc vào thời gian và mục đích của chuyến đi của bạn.
 • Thông tin đầy đủ và chi tiết, ví dụ như danh sách các tài liệu cần thiết, trình tự nộp tài liệu, yêu cầu chụp ảnh, phí dịch vụ, thời hạn xử lý thị thực, v.v. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết từ trang web của cơ quan đại diện ngoại giao, Cục Lãnh sự của Liên bang Nga hoặc Trung tâm tiếp nhận thị thực Nga nơi bạn định nộp đơn và tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn tạm dừng quá trình hoàn thành biểu mẫu trong hơn 20 phút, phiên làm việc của bạn sẽ hết hạn. Bạn nên lưu lại số ID của mẫu đơn hoặc lưu bản nháp để tránh phải điền lại từ đầu.

2. Hướng dẫn chi tiết cách điền đơn xin visa Liên bang Nga

Trang 1 (page 1) – Lựa chọn quốc gia và ngôn ngữ

Để bắt đầu điền vào mẫu đơn xin thị thực, bạn cần trước tiên chọn quốc gia nơi bạn định nộp đơn xin thị thực Nga và ngôn ngữ bạn muốn sử dụng để xem các hướng dẫn và mô tả hoàn thành trên mẫu đơn đăng ký trực tuyến.

Vui lòng lưu ý rằng dù bạn chọn ngôn ngữ nào, bạn vẫn phải trả lời tất cả các câu hỏi bằng tiếng Anh và chỉ sử dụng các ký tự trong bảng chữ cái Latin.

Sau khi đã chọn quốc gia và ngôn ngữ, hãy nhấp vào nút “I have read this information” – “Tôi đã đọc thông tin này” và nhấp vào “Complete new application form” – “Hoàn thành mẫu đơn đăng ký mới” ở cuối trang.

Lựa chọn quốc gia và ngôn ngữ điền đơn xin visa Liên bang Nga
Lựa chọn quốc gia và ngôn ngữ điền đơn xin visa Liên bang Nga

Trang 2 (Page 2) – Đặt mật khẩu của bạn

Trên trang tiếp theo, bạn sẽ được yêu cầu tạo một mật khẩu để truy cập vào mẫu đơn xin thị thực của mình.

Đặt mật khẩu và xác nhận điền đơn xin visa Liên bang Nga
Đặt mật khẩu và xác nhận điền đơn xin visa Liên bang Nga

Ghi lại ID đơn xin visa và nhớ mật khẩu của bạn.

Ghi lại ID đơn xin visa và nhớ mật khẩu của bạn
Ghi lại ID đơn xin visa và nhớ mật khẩu của bạn

Trang 3 (Page 3) – Visa details – Chi tiết thị thực

Chi tiết thị thực điền đơn xin visa Liên bang Nga
Chi tiết thị thực điền đơn xin visa Liên bang Nga

Nationality – Quốc tịch: Vui lòng nhập quốc tịch của bạn.

f you had USSR or Russian nationality at some time please select “yes” and indicate when and why you lost it – Nếu trước đây bạn đã có quốc tịch Liên Xô hoặc Nga bạn chọn Yes, nếu không có chọn No.

Purpose of visit (section) – Mục đích chuyến thăm: Vui lòng chọn mục đích chuyến thăm tương ứng, bao gồm du lịch, qúa cảnh, du lịch theo nhóm, du lịch doanh nghiệp, chuyến thăm phái đoàn chính thức, học tập, làm việc, v.v.

Purpose of visit – Mục đích chuyến thăm: Điền đối tượng nhập cảnh đi theo diện nào

Visa category and type – Loại và dạng thị thực: rường này sẽ tự động nhảy loại thị thực phù hợp với mục đích chuyến đi đã chọn ở mục Purpose of visit (section)

Number of entries – Số lần nhập cảnh: Vui lòng chọn số lần nhập cảnh, bao gồm 1 lần, 2 lần hoặc nhiều lần.

Date of entry into Russia – Vui lòng cung cấp ngày dự kiến nhập cảnh vào Nga, có thể dựa trên thông tin vé máy bay đã đặt trước đó.

Date of exit from Russia – Ngày xuất cảnh khỏi Nga: Vui lòng cung cấp ngày dự kiến xuất cảnh khỏi Nga.

Trang 4 (Page 4) – Personal Details – Thông tin cá nhân

Điền đầy đủ thông tin điền đơn xin visa Liên bang Nga
Điền đầy đủ thông tin điền đơn xin visa Liên bang Nga

Surname (as in passport) – Họ: Vui lòng nhập họ của bạn theo hộ chiếu.

First name, middle names, patronymic names (as in passport) – Tên, các tên khác và tên đệm: Vui lòng nhập tên, tên đệm và tên đệm (nếu có) theo hộ chiếu.

Have you ever had other names (maiden name, pseudonym, holy order etc.)? – Bạn đã bao giờ có tên khác chưa (tên thời con gái, bút danh,…): Nếu có hãy chọn Yes và điền tên khác vào trường tương ứng.

Sex – Giới tính : Vui lòng chọn giới tính của bạn.

Date of birth – Ngày sinh: Ghi theo thứ tự ngày/ tháng/ năm

Your place of birth – Nơi sinh: Vui lòng cung cấp ngày sinh của bạn theo định dạng ngày/tháng/năm.

If you were born in Russia, select “yes” and specify when and which country you have immigrated to – Nếu bạn sinh ra ở Nga, vui lòng chọn “Yes” và chỉ ra khi nào và tại quốc gia nào bạn đã nhập cư.

Page 5 – Passport details – Chi tiết hộ chiếu

Nhập thông tin chi tiết hộ chiếu
Nhập thông tin chi tiết hộ chiếu

Passport number – Số hộ chiếu: Vui lòng nhập đầy đủ số hộ chiếu của bạn, bao gồm chữ và số.

Date of issue – Vui lòng cung cấp ngày cấp hộ chiếu.

Date of expiry – Vui lòng cung cấp ngày hết hạn hộ chiếu.

Trang 6 (Page 6) – Visit Details – Chi tiết chuyến đi

Điền chi tiết chuyến đi
Điền chi tiết chuyến đi

Which institution you are going to visit? – Hãy xác định tổ chức mà bạn sẽ đến thăm trong quá trình xin thị thực. Trong trường hợp xin thị thực du lịch, hãy chọn “Công ty du lịch” nếu bạn đang đi du lịch, chọn “Cá nhân” nếu người mời là một cá nhân, chọn “Tổ chức” nếu bạn đang đi công tác, và chọn “Không” nếu bạn đang xin visa quá cảnh. Sau đó, hãy điền thông tin chi tiết:

 • Name of organization – Tên tổ chức
 • Address – Địa chỉ
 • TIN organization – Mã số thuế của tổ chức
 • Directive (telex) number – Số tham chiếu (telex): Nếu chuyến đi của bạn được tổ chức thông qua Bộ Ngoại giao và bạn biết số tham chiếu, hãy nhập số đó vào ô tương ứng. Chú ý: Nếu bạn không chắc chắn về số tham chiếu, xin vui lòng không điền vào ô này.
 • Invitation number – Số thư mời: Nếu bạn đã nhận được một số thư mời từ Liên bang Nga, hãy nhập số thư mời đó vào ô tương ứng.

Itinerary (places of visit) – Địa điểm tham quan

City name – Tên thành phố

Tên thành phố: Vui lòng nhập đầy đủ hành trình chi tiết của bạn trong chuyến đi đến Nga. Hãy chỉ nhập một địa điểm tham quan cho mỗi ô tương ứng. Nếu bạn muốn thêm địa điểm tham quan khác, xin vui lòng sử dụng tùy chọn “Thêm”.

Do you have medical insurance policy valid in Russia? – Bạn có bảo hiểm y tế có hiệu lực tại Nga không? Nếu có, xin vui lòng nhập tên công ty bảo hiểm và số chứng nhận bảo hiểm của bạn.

Have you ever visited Russia? – Bạn đã từng đến thăm Nga chưa? Nếu có, xin vui lòng cho biết số lần bạn đã đến Nga và thời gian bạn đã ở Nga, cùng với ngày cuối cùng bạn rời khỏi Nga.

Page 7 – Miscellaneous Information – Thông tin tổng hợp

Điền thông tin tổng hợp trong đơn xin visa Nga
Điền thông tin tổng hợp trong đơn xin visa Nga

Do you have a permanent residential address? – Bạn có địa chỉ thường trú không? Nếu có, xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

 • Your permanent address – Địa chỉ thường trú của bạn
 • Your phone number – Số điện thoại của bạn
 • Your fax – Số fax của bạn
 • Your email – Địa chỉ email của bạn

Do you work (study) in the present time? – Bạn đang làm việc (học tập) trong thời gian hiện tại không? Nếu có, xin vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

 • Name of employer – Tên nhà tuyển dụng (nơi học tập)
 • Work position – Chức vụ công việc (học tập)
 • Employer address – Địa chỉ
 • Work telephone – Số điện thoại nơi làm việc
 • Work fax – Số fax nơi làm việc
 • Work email – Số email nơi làm việc

Children under 16 years and other relatives written in your passport and travelling with you – Trẻ em dưới 16 tuổi và những người thân khác được ghi trong hộ chiếu của bạn và đi cùng bạn: Hãy chọn “Yes” nếu bạn đang đi cùng trẻ em dưới 16 tuổi và những người thân khác. Nếu không, hãy chọn “No”. Nếu câu trả lời là “Yes”, bạn cần cung cấp thông tin chi tiết.

Do you currently have relatives in Russia? – Hiện tại, bạn có người thân đang ở Nga không?: Nếu có, bạn cần nhập thông tin liên quan đến người thân của bạn.

Page 8 – Appointment Details – Chi tiết cuộc hẹn

Chi tiết cuộc hẹn xin visa đi Nga
Chi tiết cuộc hẹn xin visa đi Nga

Select the location where you will be applying for your visa – Chọn địa điểm nơi bạn sẽ nộp đơn xin visa

Tên Đại sứ quán / Lãnh sự quán hoặc Trung tâm tiếp nhận thị thực

Sau đó, bạn sẽ được kiểm tra lại thông tin đã khai báo và chỉnh sửa nếu cần. Nếu không có gì cần chỉnh sửa, hãy nhấp “Save and Submit” để hoàn tất.

HÃY ĐẢM BẢO:

 • Thông tin cung cấp trong tờ khai phải rõ ràng.
 • Thông tin cung cấp trong tờ khai phải trùng khớp với thông tin trên hộ chiếu, đảm bảo tính chính xác và trung thực.
 • Nếu thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác, bạn có thể bị từ chối cấp visa và rất khó để xin lại.
 • Đương đơn phải ký xác nhận trên tờ khai. Trường hợp trẻ dưới 18 tuổi, cần có xác nhận từ người có thẩm quyền như cha/mẹ hoặc người giám hộ.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn chi tiết về cách điền mẫu đơn xin visa Nga trực tuyến. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ số hotline 0383 8686 83 hoặc điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây để được visaza.net hỗ trợ và tư vấn ngay lập tức!

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

Tư vấn ngay

Bạn cần tư vấn Các dịch vụ visa?

Bài viết khác